Z NÁJMU DO VLASTNÍHO

Tornádo už nebude

Tornádo už nebude

V červnu 2021 se prohnalo jižní Moravou ničivé tornádo, které doopravdy nikdo v Česku nečekal. Tornádo spolu s bouří zničilo asi 1 200 domů a celkem 185 domů se mělo kompletně zbourat. Pojišťovny odhadovali škoda za 3,7 miliardy korun. Starostlivého člověka může napadnout otázka, kde lidé vezmou peníze na opravu nebo znovu postavení svých nemovitostí, pokud nemají dostatečnou finanční rezervu? No přece z pojištění nemovitosti a domácnosti. Ano, to by bylo ideální řešení až na to, že se brzy zjistilo, že spousta lidí buď pojištění nemá vůbec nebo mají svoji nemovitost podpojištěnou.

Co vlastně je pojištění nemovitosti a domácnosti a jaký je v nich rozdíl? Na vysvětlení existuje jednoduchá poučka. Představte si Váš dům a ten otočte vzhůru nohama a odmyslete si střechu. Na vše, co vám vypadne ven se vztahuje pojištění domácnosti – zahrnuje téměř veškeré vybavení a další věci, které tvoří Vaši domácnost Na to ostatní, co vám zůstane se vztahuje pojištění nemovitosti – tedy vztahuje se na veškerý nemovitý majetek, který jen tak nevezmete a nepřemístíte.   

Teď si ještě vysvětíme, co znamená pojem podpojištění. Když si koupíte nemovitost, pojistíte ji na hodnotu, kterou aktuálně má. Postupem času je potřeba ale pojistnou částku aktualizovat, protože zatímco se Vaše nemovitost časem zhodnocuje (tedy má vyšší hodnotu), Vaše pojistná smlouva zůstala beze změny. Původní pojistná částka už neodpovídá částce, za kterou by se dala nemovitost znova postavit, tím pádem je majetek podpojištěn.

To znamená, že pokud dojde k pojistné události tak pojišťovna bude pojistné plnění poměrově krátit. Krácení probíhá v takovém poměru, v jakém je sjednaná pojistná částka k aktuální výši hodnoty nemovitosti. Pro lepší pochopení si toto ukážeme na číslech. Když máte pojistnou smlouvu na 2 miliony korun a za několik let cena nemovitosti stoupa na 4 miliony, tak v případě totální škody pojišťovna vyplatí pouze 1 milion. Stavba je tedy o 50 % podpojištěná, a proto pojišťovna vyplatí jen 50 % z pojistné částky 2 milionů, a to je jen 1 milion korun.

Z toho nám vyplívá, že nestačí pojištění jen dobře nastavit a zajistit na všechna nebezpečí, ale smlouvy je potřeba průběžně aktualizovat.