Z NÁJMU DO VLASTNÍHO

Mně se přeci nic nestane

Kolikrát už jste si řekli – mně se přeci nic nestane?

Věřím, že většina lidí tuto větu slyšela nesčetněkrát. Do této chvíle se mi zatím ještě nikdy nic nestalo, tak proč by to teď mělo být jinak?

Přemýšleli jste, ale někdy nad tím, co by se dělo pokud by to tentokrát nevyšlo a Vám by se něco stalo? Tak jako každý by měl mít zajištěný svůj majetek, tak bychom měli mít i ochráněný svůj zdroj příjmu. Málo kdo z nás si totiž uvědomuje, že především my samotní jsme vlastním zdrojem příjmu, který je potřeba chránit.

Co vlastně ale znamená ochrana příjmu?

Mezi největší rizika, které je zapotřebí zajistit je riziko smrti, invalidity, závažných onemocnění a trvalých následků úrazu.

Riziko smrti nezajistí primárně Vás, ale postará se o Vaše blízké v těžkých chvílích. Peníze vyplacené z tohoto pojištění se používají ke splacení úvěrů, zajištění dětí nebo na spotřebu pro Vašeho partneru případně osob, které jsou na Vás závislé.

Jedním z velmi podceňovaných rizik je zajištění pro případ invalidity. Je důležité si uvědomit, že invalidita většinou znamená dlouhodobý výpadek nebo snížení příjmu při stejných nebo dokonce i vyšších životních nákladech. Aktuálně v České republice pobírá invalidní důchod přibližně 415 000 osob, což není malé číslo. Pokud si v životním pojištění nastavujete připojištění invalidity je také důležité dívat se na to, jestli se vztahuje na pojištění úrazů i nemocí, nebo jen úrazů. Úrazové pojištění totiž bývá velmi levné, nicméně invalidit z důvodu úrazu je pouhých 5 %.

Připojištění závažného onemocnění by taktéž mělo být součástí kvalitně nastaveného pojištění. Kdo z Vás se již setkal s někým ze svého okolí, který prodělal nebo prodělává nemoci jako je rakovina, mozková mrtvice či srdeční infarkt?

V neposlední řadě je dobré také uvažovat nad připojištěním pro trvalé následky úrazu. Jedná se o úrazové pojištění, které řeší, jak již název napovídá, trvalé následky. Podle jednotlivých pojišťoven a pojistných podmínek lze za trvalý následek považovat například i jizvy.

Tohle je pouze shrnutí důležitých připojištění. Každý z nás je individuální a potřebuje nastavit i jiná připojištění, aby byl on i jeho rodina správně ochráněn a zajištěn. Proto my z projektu Z nájmu do vlastního dbáme na to, aby naši klienti nejenže bydleli ve vlastním, ale měli i kvalitně ochráněný příjem.

Jak jste na tom Vy? Myslíte si, že máte životní pojištění nastavené správně?