Z NÁJMU DO VLASTNÍHO

Bydlíte stále ještě u rodičů?

Bydlíte stále ještě u rodičů? Začali jste už pracovat a víte, že do budoucna budete hledat nějaký nájem a poté se budete chtít přesunout Z nájmu do vlastního?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, pak Vám tento příspěvek ukáže, jak pracovat s penězi, abyste se co nejlépe připravili na budoucí nájem a finanční svobodu.

Je asi normální, že pokud ještě bydlíte u rodičů a pracujete, tak se aspoň částečně finančně podílíte na chodu domácnosti (společné nákupy jídla, náklady za bydlení atd.) většinou to bývá nějaká symbolická částka v řádu jednotek tisíc korun. Pro lepší ilustraci řekněme, že je to 3 000 Kč.

Teď si ovšem představte, že byste bydleli v nájmu. Ano, příspěvek na bydlení do rozpočtu rodičů by již nebyl na stole – jste přece samostatní a bydlíte v nájmu, takže proč platit rodičům nějaké peníze že. ALE! nájem bude určitě dražší než bydlení u rodičů a stejně tak i výdaje za jídlo… Můžeme se bavit o částce, která převyšuje 10 000 Kč.

Jak se tedy připravit na bydlení v nájmu? Je to snadné! Pojďte si situaci nájmu zkusit nasimulovat. Z předpokládaného nájmu (řekněme 10 000 Kč), který budete platit, když se osamostatníte odečteme aktuální prostředky, které posíláte rodičům (3 000 Kč). Rozdíl částek je 7 000 Kč, které si odkládejte!

V praxi to bude vypadat následovně. 10. v měsíci Vám přijde výplata na bankovní účet, nastavíte si 2 trvalé příkazy. První 3 000 Kč půjdou rodičům do rodinného rozpočtu a 7 000 Kč si budete dávat bokem na tvorbu rezervy na Vaše stěhování.

Kam zbylých 7 000 Kč odkládat se dozvíte v jednom z dalších článků našeho blogu.